Onderwerpen van de bijbellessen

Er zijn 26 onderwerpen voor de bijbellessen; elk onderwerp verschijnt twee keer per jaar. Deze lessen worden gebruikt voor individuele studie gedurende de week en vormen de zondagspreek die in Christian Science kerken wordt gelezen. Er is ook een jaarlijkse Dankdienstles.

 • God
 • Het sacrament
 • Leven
 • Waarheid
 • Liefde
 • Geest
 • Ziel
 • Gemoed
 • Christus Jezus
 • De mens
 • Substantie
 • De stof
 • Werkelijkheid
 • Onwerkelijkheid
 • Zijn zonde, ziekte en dood werkelijk?
 • De leer der verzoening
 • Proeftijd na de dood
 • Eeuwigdurende straf
 • Adam en de gevallen mens
 • Stervelingen en onsterfelijken
 • Ziel en lichaam
 • Oude en nieuwe toverkunst — ofwel mesmerisme en hypnotisme — ontmaskerd
 • God de enige oorzaak en schepper
 • God de behoeder van de mens
 • Is het heelal, de mens inbegrepen, door atoomkracht ontwikkeld?
 • Christian Science