Mededeling over de aanhalingen

De citaten in dit Kwartaalboekje geven aan uit welke aanhalingen uit de Bijbel (Statenvertaling, editie 1977) en Wetenschap en Gezondheid (1971 of latere druk) iedere les is samengesteld. De volgende bijbelaanhaling toont hoe het citaat gelezen moet worden.

Als de aanhaling is

  • 255:1 — lees tot aan het einde van de alinea
  • 255:1 Naarmate — begin te lezen bij Naarmate op regel 1
  • 255:1 (alleen) — lees alleen de zin die begint en eindigt op regel 1

De nummering in het programma van stellingen van Christian Science  (blz. 330–340) wordt niet gelezen, en de nummers van de Grondstellingen (blz. 497) en die van de vier stellingen op blz. 113 worden niet gelezen behalve wanneer zij in hun geheel worden voorgelezen.