De wetenschappelijke verklaring van het zijn en de daarmee verbandhoudende bijbeltekst

De wetenschappelijke verklaring van het zijn

There is no life, truth, intelligence, nor substance in matter. All is infinite Mind and its infinite manifestation, for God is All-in-all. Spirit is immortal Truth; matter is mortal error. Spirit is the real and eternal; matter is the unreal and temporal. Spirit is God, and man is His image and likeness. Therefore man is not material; he is spiritual.

Uit Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift
van Mary Baker Eddy, blz. 468
de daarmee verbandhoudende bijbeltekst

Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk Hij rein is.

1 Johannes 3:1–3